Gesture recognition

Cílem naší semestrální práce bylo napsat program, který bude rozpoznávat ano/ne gesta osoby před kamerou. Pro zpracování obrazu měla být použita knihovna OpenCV. Výsledný program měl být integrován do prostředí visionary a fungovat jako zvláštní kanál uživatelského rozhraní inteligentní místnosti.