RFID

[RFID] IBM Čtečka karet
Video na youtube bez zvuku http://www.youtube.com/watch?v=OhgWmnM3XBI

Image