IBM Presence detection

Goal of this project was to implement a simple demo program using the OpenCV library as an extension to the Smart Kiosk project. OpenCV library is used for face detection and recognition using an attached video capture device. Project was realised as a client/server application and utilizes the Qt and OpenCV libraries. The scenario using the face recognition information, is a simple login/register/logoff user scheme.

Cílem projektu bylo naimplementovat jednoduchý demo program využívající knihovnu OpenCV k detekci a rozpoznání tváří pomocí připojené kamery. Projekt byl realizován jako klient/server aplikace, využívá knihovny Qt a OpenCV. Scenář využívající informace o tvářích je jednoduché přihlašování, registrace a odhlašování do systému.

Image